prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 19823
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

07.09.2017  

Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER

 • Seminár - BOZP v lesníctve, ktorý sa uskutoční dňa 11.09.2017 v Košiciach
  :: Viac informácií
   
 • Konferencia - BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník, ktorá sa uskutoční dňa 14.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 18.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 26.09.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v kocke, ktorý sa uskutoční dňa 26.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve, ktorý sa uskutoční dňa 27.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 02.10.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v kocke, ktorý sa uskutoční dňa 02.10.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 05.10.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve, ktorý sa uskutoční dňa 10.10.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   

Pozvánka na akcie Agroinštitút 

 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.09.2017 - 22.09.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.09.2017 - 26.09.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Odborná príprava bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 02.10.2017 - 08.12.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Príprava ku skúškam na ABT, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.10.2017 - 10.10.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie Educo-Consult 

 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, ktorá sa uskutoční v dňoch 11.09.2017 - 12.09.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.09.2017 - 22.09.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Základná odborná príprava bezpečnostného technika, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.09.2017 - 10.11.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 02.10.2017 - 10.11.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie IBP

 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 11.09.2017 - 12.09.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Základný kurz bezpečnostných technikov, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.09.2017 - 01.12.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurzy elektortechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktoré sa uskutočnia v dňoch 20.09.2017 - 21.09.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktoré sa uskutočnia dňa 20.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení, ktorá sa uskutoční dňa 27.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení, ktorá sa uskutoční dňa 29.09.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.10.2017 - 13.10.2017 vo Vyskoých Tatrách - Grand Hotel Permon
  :: Viac informácií
   

Pozvánka na akcie JUMA

 • PILČÍK /ťažba/ - základný kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.09.2017 - 13.09.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • PILČÍK /priečne skracovanie/ - základný kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.09.2017 - 13.09.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • LEŠENÁR - opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava, ktorá sa uskutoční dňa 20.09.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • LEŠENÁR - základný kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.09.2017 - 22.09.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • KURIČ - aktualizačná odborná príprava, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.09.2017 - 26.09.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • KURIČ - základný kurz , ktorý sa uskutoční v dňoch 28.09.2017 - 29.09.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - aktualizačná odborná príprava, ktorá sa uskutoční v dňoch 02.10.2017 - 04.10.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - základná odborná príprava, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.10.2017 - 10.11.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk