prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Prevádzkovateľ
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 18%
úplné znenia predpisov
 20%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 22370
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

19.09.2018  

Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER

 • Seminár - Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018, ktorý sa uskutoční dňa 24.09.2018 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý sa uskutoční dňa 02.10.2018 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 08.10.2018 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2018 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve, ktorý sa uskutoční dňa 05.11.2018 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018, ktorý sa uskutoční dňa 28.11.2018 v Bratislave
  :: Viac informácií

Pozvánka na akcie Agroinštitút 

 • Príprava ku skúškam na ABT, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.09.2018 - 25.09.2018 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Odborná príprava bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 15.10.2018 - 15.12.2018 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.10.2018 - 23.11.2018 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 06.11.2018 - 09.11.2018 v Nitre
  ::
  Viac informácií

Pozvánka na akcie IBP 

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 01.10.2018 - 09.11.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 08.10.2018 - 10.10.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.10.2018 - 18.10.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.10.2018 - 26.10.2018 v Grand Hotely Permon, Vysoké Tatry
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.11.2018 - 14.11.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktoré sa uskutočnia v dňoch 21.11.2018 - 22.11.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktorý sa uskutoční dňa 21.11.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24, ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií

Pozvánka na akcie JUMA

 • TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - aktualizačná odborná príprava, ktorá sa uskutoční v dňoch 01.10.2018 - 03.10.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - základná odborná príprava, ktorá sa uskutoční v dňoch 08.10.2018 - 09.11.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - základný kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.10.2018 - 03.12.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - zamestnávateľ, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.10.2018 - 03.11.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, resp. ABT - aktualizačná odborná príprava , ktorý sa uskutoční v dňoch 22.11.2018 - 23.11.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií

Pozvánka na akcie EDUCO-CONSULT

 • Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.09.2018 - 28.09.2018 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Základná odborná príprava bezpečnostného technika, ktorá sa uskutoční v dňoch 01.10.2018 - 23.11.2018 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 08.10.2018 - 16.11.2018 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   

Nové v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 220/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 058/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 209/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 061/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  [mení o.i. aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)]
 • 210/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 241/2018 Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 065/2015 Z. z. o stredných školách
 • 242/2018 Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 208/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 058/2014 Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 220/2018, ú.z. k 01.09.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 061/2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizácia 209/2018, ú.z. k 01.09.2018, 18.07.2018)
 • 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (novelizácia 209/2018, ú.z. k 01.09.2018, 02.01.2019, 01.09.2019)
 • 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (novelizácia 210/2018, ú.z. k 01.09.2018)
 • 065/2015 Vyhláška MŠVVaŠ SR o stredných školách (novelizácia 241/2018, ú.z. k 01.09.2018, 01.01.2019, 01.09.2019)
 • 322/2008 Vyhláška MŠVVaŠ SR o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov (novelizácia 242/2018, ú.z. k 01.09.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 079/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 208/2018, ú.z. k 01.08.2018)
 


 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk